कार्य र शिक्षा डेटाबेस

Bachelor of Engineering in Architecture Engineering

तथ्य पृष्ठ

प्रकार:
अवधि: 5 वर्ष
शुल्क सीमा: रु. 632,500 - रु. 956,000

आवश्यकता

टिप्पणी

न्यूनतम 18 वर्ष
न्यूनतम 19 वर्ष
न्यूनतम 19 वर्ष

कार्य पूर्णतया सम्बन्धित

B Arch उपलब्ध गराउने संस्थाहरू

जिल्ला छनोट

6 मध्ये 1-6 को सूची