कार्य र शिक्षा डेटाबेस

Bachelor of Food Technology

तथ्य पृष्ठ

प्रकार:
अवधि: 4 वर्ष
शुल्क सीमा: रु. 425,000

आवश्यकता

टिप्पणी

न्यूनतम 18 वर्ष

कार्य पूर्णतया सम्बन्धित

B.Food Tech. उपलब्ध गराउने संस्थाहरू

जिल्ला छनोट

6 मध्ये 1-6 को सूची