कार्य र शिक्षा डेटाबेस

Bachelor of Science in Computer System & Information Technology

तथ्य पृष्ठ

प्रकार:
अवधि: 4 वर्ष
शुल्क सीमा: रु. 694,500 - रु. 1,400,000

आवश्यकता

टिप्पणी

न्यूनतम 18 वर्ष

कार्य पूर्णतया सम्बन्धित

कार्य मध्यम रूपमा सम्बन्धित

B.Sc. CSIT उपलब्ध गराउने संस्थाहरू

जिल्ला छनोट

36 मध्ये 1-18 को सूची