कार्य र शिक्षा डेटाबेस


BUE004

BUE004

Bue004 रोजगारहरू

तल दिईएका व्यवसायहरू bue004मा उपलब्ध छन्। सबै देखाइएका व्यवसायहरू bue004 मा मात्र सिमित छैनन्। देखाइएका पेशाहरु कुनै bue004मा मात्रै पाइन्छन् भने कुनै अन्य रोजगारदातामा पनि पाइन सकिन्छ।

रोजगारदाता र कार्यको सम्बन्ध एस. ई.ई. बिना पहुँच
मसाज/मालिस कर्ता
विशेष
शरीरलाई संरचित वा असंरचित रुपमा दबाब दिएर हात अथवा यान्त्रिक सहयोगबाट स्थिर वा गतिशील रुपमा, कम्पन वा चाल ल्याएर शरीरको दुखाई कम गर्ने वा शारीरिक विश्राम दिने व्यक्ति मसाज/मालिस कर्ता हुन् |


माग

यस क्षेत्रका अन्य रोजगारदाताहरु