कार्य र शिक्षा डेटाबेस


HEE009

HEE009

Hee009 रोजगारहरू

तल दिईएका व्यवसायहरू hee009मा उपलब्ध छन्। सबै देखाइएका व्यवसायहरू hee009 मा मात्र सिमित छैनन्। देखाइएका पेशाहरु कुनै hee009मा मात्रै पाइन्छन् भने कुनै अन्य रोजगारदातामा पनि पाइन सकिन्छ।

रोजगारदाता र कार्यको सम्बन्ध एस. ई.ई. बिना पहुँच
सेवा सुबिधा र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्थापक
विशेष
-संघ संस्थाको मर्मत र कर्मचारीहरुको सुरक्षा तथा तथा सेवा सुबिधाहरुको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति सुबिधा प्रबन्धक हुन् | सुबिधा प्रबन्धकले निजि, तथा सामुदाहिक कार्यालय, संघ संस्थाहरु विद्यालय, भवन, खुद्रा व्यापार तथा हस्पिटलहरुमा काम गर्ने गर्दछन् |


माग

यस क्षेत्रका अन्य रोजगारदाताहरु