कार्य र शिक्षा डेटाबेस


REE005

REE005

Ree005 रोजगारहरू

तल दिईएका व्यवसायहरू ree005मा उपलब्ध छन्। सबै देखाइएका व्यवसायहरू ree005 मा मात्र सिमित छैनन्। देखाइएका पेशाहरु कुनै ree005मा मात्रै पाइन्छन् भने कुनै अन्य रोजगारदातामा पनि पाइन सकिन्छ।

रोजगारदाता र कार्यको सम्बन्ध एस. ई.ई. बिना पहुँच
सुरक्षा गार्ड /सुरक्षा कर्मी
संबन्धित
सेक्युरिटी गार्ड त्यो व्यक्ति हो, जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत जनधन तथा सम्पतिहरुको सुरक्षा प्रदान गर्दछ | यसका लागि शारीरिक सुगठन राम्रो हुनु आवश्यक छ |


माग

सामाजिक अनुसन्धानकर्ता
विशेष
जसले समाजको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दछ | व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक (प्रमाणित) विधाको प्रयोग गरि समाज र समाजमा भईरहेका सामाजिक व्यवहार तथा संरचनाको अध्ययन गर्दछ | सामाजिक अनुसंधान कर्ताले अनुसंधानको प्रारूप तयार पार्नु, विश्लेषण गर्नु, सोध तथा सुझावहरु प्रदान गर्ने जस्ता कामहरु गर्दछन् | सबै अनुसन्धान कर्ताले अनुसन्धानको लागि सर्वेक्षण तथा अन्तरवार्ता लिने कामहरु पनि गर्दछ |


माग

यस क्षेत्रका अन्य रोजगारदाताहरु