कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-4442066,4442067
स्थान: काठमाडौं
वेबसाइट: www.mic.edu.np
ईमेल: mi@mail.com.np

कलेजको प्रकार:

सम्बन्धन प्राप्त

University of Cambridge International

USA

and also

Purbanchal University

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Bachelor of Business Administration
4 वर्ष 624,000 (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0
General Certificate of Education
2 वर्ष 3,600,000 100
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0