कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-5534318, 5542045, 5522614, 5547620
स्थान: ललितपुर
वेबसाइट: www.ratobangala.edu.np
ईमेल: rb@mos.com.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

University of Cambridge International

USA

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
General Certificate of Education
2 वर्ष (not set) (not set)
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0