कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 01-5538720, 5522902
स्थान: ललितपुर
वेबसाइट: www.kisc.edu.np
ईमेल: admin@kisc.edu.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

University of Cambridge International

USA

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
General Certificate of Education
2 वर्ष 1,007,000 20
योग्यतामा आधारित: 5
कोटा: 0
ग्रामीण: 0