कार्य र शिक्षा डेटाबेस

स्थान र सम्पर्क

फोन: 977-1-5544736, 5545167
स्थान: ललितपुर
वेबसाइट: http://hopecollege.edu.np/
ईमेल: info@hopecollege.edu.np

कलेजको प्रकार:निजी

सम्बन्धन प्राप्त

CTEVT

Counsil for Technical Education and Vocational Training

and also

Purbanchal University

उपलब्ध कोर्सहरू

पाठ्यक्रम समय शुल्क (रु) सीटहरू छात्रवृत्ति
Diploma in Nursing
3 वर्ष 396,360 40
योग्यतामा आधारित: 0
कोटा: 0
ग्रामीण: 0